Skip to main content

SYARAT KEMASUKAN DAN SENARAI PROGRAM 

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 

(DIPLOMA & SARJANA MUDA)


PUSAT PENGAJIAN DIPLOMA (PPD)

DIPLOMA SAINS GUNAAN

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL

DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT

DIPLOMA TEKNOLOGI ANIMASIFAKULTI KEJURUTERAAN AWAM DAN ALAM BINA (FKAAB)

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS SENIBINA

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (FKEE)

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN (FKMP)

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENERBANGAN PROFESIONAL) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PEMBUATAN PESAWAT) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI OPERASI LOJI MINYAK DAN GAS DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN (FPTP)

SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN & OPERASI) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (FPTV)

SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PEMESINAN AM) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (BINAAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KIMPALAN DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA INDUSTRI PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (FSKTM)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI WEB) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS GUNAAN DAN TEKNOLOGI (FAST)

SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS (FIZIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS (KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS KIMIA INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA SAINS (ANALITIK DATA KOMPUTASI) DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (FTK)

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (ALAM SEKITAR) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA ELEKTRIK) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN REL DENGAN KEPUJIAN

SARJANA MUDA TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN