Skip to main content

Muat Turun

 

Bil.

Dokumen

Catatan

       UNIT PENGAMBILAN, PROMOSI & REKOD PELAJAR 

1.

Borang Pengemaskinian Maklumat Pelajar (Versi Bahasa Melayu)

Borang Pengemaskinian Maklumat Pelajar (Versi Bahasa Inggeris)

 

2.

Borang Tangguh Pengajian (Versi Bahasa Melayu)

Borang Tangguh Pengajian (Versi Bahasa Inggeris)

Sila cetak di kertas berwarna merah jambu

3.

Borang Lapor Diri Pengajian (Versi Bahasa Melayu)

Borang Lapor Diri Pengajian (Versi Bahasa Inggeris)

Sila cetak di kertas berwarna hijau

4.

Borang Berhenti Pengajian (Versi Bahasa Melayu)

Borang Berhenti Pengajian (Versi Bahasa Inggeris)

Sila cetak di kertas berwarna biru

 5.

Borang Permohonan Surat Tawaran

 

 6.

Borang Permohonan Daftar Semula (Versi Bahasa Melayu)

Borang Permohonan Daftar Semula (Versi Bahasa Inggeris)

 

 7.

 Memo Permohonan Surat Pengesahan Pelajar

 

       UNIT PEPERIKSAAN & PENGIJAZAHAN

1.

Borang Tarik Diri Kursus

2 salinan

2.

Borang Permohonan Pindah Kredit

 

3.

Borang Pendaftaran Kursus

3 salinan (pelajar, Fakulti dan Penasihat Akademik)

4.

Borang Pembetulan Daftar Kursus

3 salinan (pelajar, Fakulti dan Penasihat Akademik)

5.

Borang Permohonan Mobiliti Pelajar (Versi Bahasa Malaysia)

Borang Permohonan Mobiliti Pelajar (Versi Bahasa Inggeris)

Carta Alir

Garis Panduan

 
6. Borang Rayuan Penyemakan Gred Kursus Peperiksaan Akhir  
7. Memo Pengesahan Tempoh Lanjutan Pengajian Pelajar (Latihan Industri) Sila cetak di kertas berwarna hijau
8. Memo Pengesahan Tempoh Lanjutan Pengajian Pelajar (Kursus 6 jam kredit ke bawah) Sila cetak di kertas berwarna biru
9. Borang Aduan Kes Penyelewengan Akademik  
10. Borang Pengecualian Kursus  
11. Borang Permohonan Sijil dan Transkrip Akademik (Awal)  

       UNIT  PENTADBIRAN & KEWANGAN

1.

Borang Pendaftaran MUET

 

2. Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan  
3. Borang Tempahan Dewan Peperiksaan F2 Sila cetak di kertas berwarna kuning

       UNIT SENAT & PENGURUSAN GRADUAN

1.

Borang Penghantaran Kertas Kerja Untuk Mesyuarat Senat / JKP 

Sila cetak di kertas berwarna kuning

2.

Panduan Penghantaran Kertas Kerja

1. Format Kertas Kerja

2. Lampiran 1-Halaman Penyedia

3. Lampiran 2-Kandungan Kertas Kerja

4. Lampiran 3-Contoh Format Kertas Kerja

 

 3.

 Borang Penyewaan Pakaian Konvokesyen

 

4.

Borang Wakil Ambil Sijil / Transkrip

 

5.

Borang Pengeposan Sijil / Transkrip

 

       UNIT PENGURUSAN JADUAL , RUANG KULIAH & DATA AKADEMIK 

1.

Borang Pindaan Jadual Kuliah

 

2.

Borang Tempahan Ruang Kuliah

Sila cetak di kertas berwarna hijau