Skip to main content

Dr. Aminah binti Abdul Rahman

Pengarah
Pejabat Pengurusan Akademik

 

SEPINTAS LALU

Pejabat Pengurusan Akademik (PPA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) diluluskan penubuhannya pada 1 Januari 2003 oleh Jawatankuasa Eksekutif, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang bersidang pada 29 November 2002. 

Pejabat ini diketuai oleh Pengarah dan dibantu oleh 5 ketua unit yang bertanggungjawab dalam menguruskan  5 aktiviti utama iaitu :

  • Aktiviti pemasaran program pra-siswazah
  • Aktiviti kemasukan dan pengambilan pelajar
  • Aktiviti peperiksaan dan pengijazahan pelajar
  • Aktiviti penjadualan kuliah pelajar
  • Aktiviti penganugerahan

Pejabat Pengurusan Akademik terletak di Blok F2 (Aras Bawah) bersebelahan dengan Dewan Peperiksaan.

OBJEKTIF KUALITI

  • Memastikan keputusan peperiksaan akhir diumumkan kepada pelajar melalui SMAP dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Peperiksaan diadakan
  • Memastikan jumlah graduan yang menuntut sijil dan transkrip akademik sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah graduan mengikut tahun konvokesyen
  • Memastikan Mesyuarat Senat diadakan sekurang-kurangnya sembilan (9) kali dalam satu sesi akademik
  • Memastikan kemasukan pelajar bagi progarm Diploma dan Ijazah Sarjana Muda sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah unjuran semasa
  • Memastikan jadual waktu perkuliahan dihebahkan kepada pelajar tujuh (7) hari sebelum Pendaftaran Kursus setiap semester

MISI

Memperkasa amalan terbaik dalam pengurusan akademik berlandaskan tanda aras yang standard melalui sumber manusia yang berdaya saing dan aplikasi ICT yang terkini dalam pentadbiran yang memenuhi kehendak pelanggan.

VISI

Merealisasikan aspirasi Universiti melalui pengurusan akademik yang cemerlang dan berkualiti.