Dr. Aminah binti Abdul Rahman

Pengarah
Pejabat Pengurusan Akademik

 

SEPINTAS LALU

Pejabat Pengurusan Akademik (PPA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) diluluskan penubuhannya pada 1 Januari 2003 oleh Jawatankuasa Eksekutif, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang bersidang pada 29 November 2002. 

Pejabat ini diketuai oleh Pengarah dan dibantu oleh 5 ketua unit yang bertanggungjawab dalam menguruskan  5 aktiviti utama iaitu :

 • Aktiviti pemasaran program pra-siswazah
 • Aktiviti kemasukan dan pengambilan pelajar
 • Aktiviti peperiksaan dan pengijazahan pelajar
 • Aktiviti penjadualan kuliah pelajar
 • Aktiviti penganugerahan

Pejabat Pengurusan Akademik terletak di Blok F2 (Aras Bawah) bersebelahan dengan Dewan Peperiksaan.

PIAGAM PELANGGAN

 • Keputusan Peperiksaan diumumkan selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja selepas diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian

 • Mengeluarkan Jadual Waktu Peperiksaan Akhir tiga (3) minggu sebelum peperiksaan akhir

 • Mengeluarkan surat pengesahan pelajar selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan

 • Memaparkan jadual waktu akademik semester baru tiga (3) hari sebelum pendaftaran kursus

 • Memastikan jemputan konvokesyen kepada graduan dikeluarkan selewat-lewatnya satu (1) bulan sebelum tarikh konvokesyen

 

OBJEKTIF KUALITI

 • Memastikan keputusan peperiksaan akhir diumumkan kepada pelajar melalui SMAP dalam tempoh tujuh hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Peperiksaan diadakan
 • Memastikan jumlah graduan yang tidak menuntut sijil dan transkrip akademik kurang daripada 10%
 • Memastikan Mesyuarat Senat diadakan sekurang-kurangnya 10 kali dalam tahun akademik
 • Mencapai sasaran penyertaan 80% jemputan program promosi
 • Menyediakan jadual waktu kuliah selewat-lewatnya dua minggu sebelum kuliah bermula
 • Melaksanakan pengambilan pelajar di mana sekurang-kurangnya 80% pelajar baharu mendaftar masuk ke UTHM daripada jumlah unjuran yang disediakan

MISI

Memperkasa amalan terbaik dalam pengurusan akademik berlandaskan tanda aras yang standard melalui sumber manusia yang berdaya saing dan aplikasi ICT yang terkini dalam pentadbiran yang memenuhi kehendak pelanggan.

VISI

Merealisasikan aspirasi Universiti melalui pengurusan akademik yang cemerlang dan berkualiti.

   

0.png2.png4.png0.png1.png4.png8.png
Today173
Yesterday312
Total240148

Who Is Online

1
Online
2021-04-13

PAUTAN LAIN

HUBUNGI KAMI

Pejabat Pengurusan Akademik
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja
Batu Pahat Johor
Tel: +607-4537696
Faks: +607-4536085
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

TEMUI KAMI

Hakcipta Terpelihara PPA UTHM 2018