Skip to main content

Peraturan Akademik Terkini & Garis Panduan Pindah Kredit

Adalah dimaklumkan, Universiti telah meluluskan pemakaian Peraturan Akademik (Program Sarjana Muda dan Diploma) Edisi Ke-8 dan Garis Panduan Pindah Kredit Universiti Tun Hussein Onn Malaysia mulai Semester I Sesi 2021/2022. Dokumen-dokumen tersebut boleh dicapai melalui pautan seperti di bawah :

Peraturan Akademik (Program Sarjana Muda dan Diploma) Edisi Ke-8
- Versi Bahasa Malaysia (pdf)
- Versi Bahasa Inggeris (pdf)

Garis Panduan Pindah Kredit
- Versi Bahasa Malaysia (pdf)
- Versi Bahasa Inggeris (pdf)

  • Last updated on .