APRIL


01

Kuliah Semester II (Bahagian Pertama)

02

Kuliah Semester II (Bahagian Pertama)

03

Kuliah Semester II (Bahagian Pertama)

04

Kuliah Semester II (Bahagian Pertama)

05

Kuliah Semester II (Bahagian Pertama)

06

Kuliah Semester II (Bahagian Pertama)

07

Mesyuarat Senat

Cuti Pertengahan Semester  - 1 Minggu

08

Cuti Pertengahan Semester

09

Cuti Pertengahan Semester

10

Cuti Pertengahan Semester

11

Cuti Pertengahan Semester

12

Cuti Pertengahan Semester

13

Cuti Pertengahan Semester

14

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua) - 7 Minggu

15

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

16

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

17

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

18

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

19

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

20

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

21

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

22

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

23

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

24

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

25

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

26

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

27

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

28

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

29

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

30

Kuliah Semester II (Bahagian Kedua)

Hakcipta Terpelihara PPA UTHM 2018