SEPINTAS LALU

Pejabat Pengurusan Akademik (PPA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) diluluskan penubuhannya pada 1 Januari 2003 oleh Jawatankuasa Eksekutif,Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang bersidang pada 29 November 2002. 

Pejabat ini diketuai oleh Pengarah dan dibantu oleh 5 ketua unit yang bertanggungjawab dalam menguruskan  5 aktiviti utama iaitu :

 • Aktiviti pemasaran program pra-siswazah
 • Aktiviti kemasukan dan pengambilan pelajar
 • Aktiviti peperiksaan dan pengijazahan pelajar
 • Aktiviti penjadualan kuliah pelajar
 • Aktiviti penganugerahan.

Pejabat Pengurusan Akademik terletak di Blok F2 (Aras Bawah) bersebelahan dengan Dewan Peperiksaan.

OBJEKTIF KUALITI

 • Memastikan keputusan Peperiksaan Akhir diumumkan kepada pelajar melalui SMAP dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Peperiksaan diadakan.
 • Memastikan jumlah graduan yang tidak menuntut sijil dan transkrip akademik kurang daripada 10%
 • Memastikan Mesyuarat Senat diadakan sekurang-kurangnya 10 kali dalam tahun akademik.
 • Mencapai sasaran penyertaan 80% jemputan program promosi
 • Menyediakan jadual waktu kuliah selewat-lewatnya 2 minggu sebelum kuliah bermula
 • Melaksanakan pengambilan pelajar di mana sekurang-kurangnya 80% pelajar baharu mendaftar masuk ke UTHM daripada jumlah unjuran yang disediakan

Hubungi Kami:

Pejabat Pengurusan Akademik
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja
Batu Pahat Johor

Tel: +607-4537696
Faks: +607-4536085
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0.png1.png2.png2.png4.png4.png0.png
Today281
Yesterday840
Total122440

Who Is Online

23
Online
2020-08-12

Hakcipta Terpelihara PPA UTHM 2018