Pejabat Pengurusan Akademik

 • -Portal
 • -eBanner-Portal-UTHM
 • Raya
 • -eBanner-Portal-UTHM
 • qsrating
 • -eBanner-Portal-UTHM
 • -Portal
 • -eBanner-Portal-UTHM
 • Raya
 • -eBanner-Portal-UTHM
 • qsrating
 • -eBanner-Portal-UTHM

Sepintas Lalu...

Pejabat Pengurusan Akademik (PPA), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) diluluskan penubuhannya pada 1 Januari 2003 oleh Jawatankuasa Eksekutif,Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang bersidang pada 29 November 2002. 

Pejabat ini diketuai oleh Timbalan Pendaftar Kanan dan dibantu oleh 5 ketua unit yang membantu dalam 5 aktiviti utama iaitu :

 • Aktiviti pemasaran program pra-siswazah
 • Aktiviti kemasukan dan pengambilan pelajar
 • Aktiviti peperiksaan dan pengijazahan pelajar
 • Aktiviti penjadualan kuliah pelajar
 • Aktiviti penganugerahan.

Pejabat Pengurusan Akademik terletak di Blok F2 (Aras Bawah) bersebelahan dengan Dewan Peperiksaan.

INFO TERKINI

 KALENDAR TAHUN AKADEMIK SESI 2019/2020 (PROGRAM DIPLOMA & SARJANA MUDA) UTHM

NOTIS TEMPAHAN RUANG KULIAH/RUANG GUNASAMA

JADUAL KULIAH SEM 2 SESI 2018/2019

WAKTU OPERASI KAUNTER PEJABAT PENGURUSAN AKADEMIK

NOTIS PENGGUNAAN DEWAN PEPERIKSAAN F2 (ATAS DAN BAWAH)

Objektif Kualiti

 • Memastikan keputusan Peperiksaan Akhir diumumkan kepada pelajar melalui SMAP dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pengajian Peperiksaan diadakan.
 • Memastikan jumlah graduan yang tidak menuntut sijil dan transkrip akademik kurang daripada 10%
 • Memastikan Mesyuarat Senat diadakan sekurang-kurangnya 10 kali dalam tahun akademik.
 • Mencapai sasaran penyertaan 80% jemputan program promosi
 • Menyediakan jadual waktu kuliah selewat-lewatnya 2 minggu sebelum kuliah bermula
 • Melaksanakan pengambilan pelajar di mana sekurang-kurangnya 80% pelajar baharu mendaftar masuk ke UTHM daripada jumlah unjuran yang disediakan
Pejabat Pengurusan Akademik
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja
Batu Pahat Johor
+607-4537696
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pelawat

30935
Jumlah PelawatJumlah Pelawat30935
3Dot81Dot73Dot233

Kami Di Sini

Hakcipta Terpelihara PPA UTHM 2018